اطلاعیه ۱

پاسخ برآورد هزینه، در همین صفحه درج خواهد شد.

اطلاعیه ۲

اگر قصد برآورد هزینه پرده و پوستر را دارید، بایستی علاوه بر نام کالا، کد مربوطه را نیز وارد نمائید.

اطلاعیه ۳

در قسمت (متراژ یا تعداد)، اگر فقط مساحت زیربنا را می نویسید، این موضوع را قید نمائید، در غیر این صورت، ممکن است اشتباهاتی در برآورد هزینه رخ دهد.

فرم برآورد هزینه

تبلیغات

برآورد قیمت پارکت-برآورد قیمت لمینت