مشخصات پرده کرکره

نام کالا : پرده کرکره

نام شرکت تولید کننده : کاورکو

محصول کشور : اسپانیا / مونتاژ براساس اندازه در ایران

جنس کالا : آلومینیوم

ضخامت پرده : ۲۱ میکرون (هر ۱۰۰ میکرون ۱ میلیمتر است)

عرض پرده : ۱۶ و ۲۵ میلیمتر

نام های بازاری کالا : پرده کرکره – پرده کاورسان – پرده فلزی – پرده آلومینیومی – پرده طرح چوب – پرده پرفراژ – پرده کرکره طرح چوب – پرده ۲۵ میل – پرده ۱۶ میل

%100

کیفیت کالا

%100

رضایت مشتریان

%99

طراحی و ظاهر

%99

ارزش خرید

اطلاعیه

این کالا با کمترین هزینه به سراسر کشور ارسال می شود، لطفا برای سفارش با شرکت تماس بگیرید: ۸ – ۴۴۰۳۴۱۵۷ (۰۲۱)

پرده کرکره ۱۶ میل

 
193 پرده کرکره آلومینیومی
192 پرده کرکره آلومینیومی
191 پرده کرکره آلومینیومی
190 پرده کرکره آلومینیومی
189 پرده کرکره آلومینیومی
188 پرده کرکره آلومینیومی
187 پرده کرکره آلومینیومی
186 پرده کرکره آلومینیومی
185 پرده کرکره آلومینیومی
184 پرده کرکره آلومینیومی
183 پرده کرکره آلومینیومی
182 پرده کرکره آلومینیومی
181 پرده کرکره آلومینیومی
180 پرده کرکره آلومینیومی
169 پرده کرکره آلومینیومی
168 پرده کرکره آلومینیومی
166 پرده کرکره آلومینیومی
164 پرده کرکره آلومینیومی
162 پرده کرکره آلومینیومی
160 پرده کرکره آلومینیومی
148 پرده کرکره آلومینیومی
146 پرده کرکره آلومینیومی
144 پرده کرکره آلومینیومی
142 پرده کرکره آلومینیومی
140 پرده کرکره آلومینیومی
120 پرده کرکره آلومینیومی
119 پرده کرکره آلومینیومی
118 پرده کرکره آلومینیومی
117 پرده کرکره آلومینیومی
116 پرده کرکره آلومینیومی
115 پرده کرکره آلومینیومی
114 پرده کرکره آلومینیومی
113 پرده کرکره آلومینیومی
112 پرده کرکره آلومینیومی
111 پرده کرکره آلومینیومی
110 پرده کرکره آلومینیومی
109 پرده کرکره آلومینیومی
108پرده کرکره آلومینیومی
107 پرده کرکره آلومینیومی
106 پرده کرکره آلومینیومی
105 پرده کرکره آلومینیومی
104 پرده کرکره آلومینیومی
103 پرده کرکره آلومینیومی
102 پرده کرکره آلومینیومی
101 پرده کرکره آلومینیومی
100 پرده کرکره آلومینیومی

پرده کرکره ۲۵ میل

 
193 پرده کرکره آلومینیومی
192 پرده کرکره آلومینیومی
191 پرده کرکره آلومینیومی
190 پرده کرکره آلومینیومی
189 پرده کرکره آلومینیومی
188 پرده کرکره آلومینیومی
187 پرده کرکره آلومینیومی
186 پرده کرکره آلومینیومی
185 پرده کرکره آلومینیومی
184 پرده کرکره آلومینیومی
183 پرده کرکره آلومینیومی
182 پرده کرکره آلومینیومی
181 پرده کرکره آلومینیومی
180 پرده کرکره آلومینیومی
169 پرده کرکره آلومینیومی
168 پرده کرکره آلومینیومی
166 پرده کرکره آلومینیومی
164 پرده کرکره آلومینیومی
162 پرده کرکره آلومینیومی
160 پرده کرکره آلومینیومی
148 پرده کرکره آلومینیومی
146 پرده کرکره آلومینیومی
144 پرده کرکره آلومینیومی
142 پرده کرکره آلومینیومی
140 پرده کرکره آلومینیومی
120 پرده کرکره آلومینیومی
119 پرده کرکره آلومینیومی
118 پرده کرکره آلومینیومی
117 پرده کرکره آلومینیومی
116 پرده کرکره آلومینیومی
115 پرده کرکره آلومینیومی
114 پرده کرکره آلومینیومی
113 پرده کرکره آلومینیومی
112 پرده کرکره آلومینیومی
111 پرده کرکره آلومینیومی
110 پرده کرکره آلومینیومی
109 پرده کرکره آلومینیومی
108پرده کرکره آلومینیومی
107 پرده کرکره آلومینیومی
106 پرده کرکره آلومینیومی
105 پرده کرکره آلومینیومی
104 پرده کرکره آلومینیومی
103 پرده کرکره آلومینیومی
102 پرده کرکره آلومینیومی
101 پرده کرکره آلومینیومی
100 پرده کرکره آلومینیومی