اطلاعیه ۱

پاسخ برآورد هزینه، برای شما ایمیل خواهد شد، لذا آدرس ایمیل خود را با دقت وارد نمائید.

اطلاعیه ۲

اگر قصد برآورد چند کالا را دارید، از ارسال چندین فرم خودداری نموده و همه موارد را در کادرهای مربوطه به صورت یکجا درج نمائید.

اطلاعیه ۳

چنانچه در قسمت نام کالا، از عباراتی مانند کاغذ دیواری قیمت مناسب یا لمینت متوسط یا…، استفاده نمائید، متاسفانه قادر به برآورد قیمت نخواهیم بود.

فرم برآورد هزینه