ارسال نمونه محصولات

پخش نمونه محصولات از تاریخ ۲۱ فروردین ماه آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است که تهیه نمونه ها فقط از طریق کانال تلگرامی همکاران چوبینه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت در کانال خصوصی همکاران چوبینه، به صفحه روش همکاری مراجعه نمائید.

اینجا کلیک نمائید.