از پایان ماه رمضان، تغییراتی در شیوه ارائه محصولات چوبینه اعمال خواهد شد که به شرح زیر می باشد :

تخفیفات به دو صورت مدت دار و لحظه ای ارائه خواهند شد.

الف – تخفیف مدت دار :

به طور میانگین هر ۱ تا ۲ هفته، یکی از محصولات با تخفیف ویژه ارائه می‌شود که از طریق صفحه تخفیف و هدیه قابل مشاهده خواهد بود.

ب – تخفیف لحظه ای :

یکی از محصولات با تخفیف بسیار ویژه ای نسبت به نوع الف، ارائه خواهد شد که دارای زمان بسیار محدود (حداکثر ۱ روز) برای خرید می باشد و فقط ویژه اعضای کانال تلگرام است.