Kaghaz Divari Sal

Shoma ham be donbale Kaghaz Divari Sal hastid , peyda kardane jense khob va ba keifiat kami moshkel ast  vali ba vorod be site ma va etminan be ma mitavanid ba khiali asode kharidetan ra anjam dahid , shoma mitavanid baraye moshahedeye tasavire mahsolat inja click konid .

:Shomarehaye tamas ba choobineh

۰۲۱۴۴۰۳۴۱۵۷

۰۲۱۴۴۰۳۴۱۵۸

Baraye moshahedeye Kaghaz Divari Sal bar roye matne zir click konid.

Kaghaz Divari Sal