شاید در کف منزل خیلی از ما سنگ یا سرامیک استفاده شده باشد اما بهتر است این را بدانید که سنگ و سرامیک به دلیل سرمایی که تولید می کنند باعث می شود می شود فضای کل خانه سرد شود و این سرمای تولید شده به کف پای انسان نیز اثر می گذارد و باعث ایجاد پا درد و کمردرد می شود و این مورد یکی از معایب استفاده از سنگ و سرامیک نسبت به پارکت لمینت می باشد.همه ما شاهد هستیم که در طول روز چند نفر همیشه بر اثر سر خوردن روی سنگ یا سرامیک یا دویدن کودکان بر روی سنگ باعث شکستگی دست و پا یا .. می شود. در حالیکه اگر کف خانه از پارکت لمینت استفاده شود علاوه بر اینکه از سرمای کف خانه جلوگیری می کند در واقع استفاده از پارکت لمینت برای کف خانه به گرم شدن محیط هم کمک می کند و باعث پیشگیری از خیلی از بیماری های پا و کمر می شود.

منبع : دکوراسیون چوبینه