لمینت ها به صورت تایلی و با ابعاد مستطیل شکل هستند، به طور متوسط هر تایل لمینت دارای عرض ۲۰ سانتیمتر، طول ۱۲۰ سانتیمتر و ضخامت ۸ میلیمتر می باشد که این ابعاد در پارکت لمینت های مختلف با یکدیگر متفاوتند. به عنوان مثال پارکت لمینت هایی وجود دارند با عرض ۱۴ تا ۲۵ سانتیمتر و با طول ۱۱۵ تا ۱۴۰ سانتیمتر و همچنین با ضخامت ۶ تا ۱۸ میلیمتر، پارکت لمینت ها دور تا دور هر تایل دارای شیارهایی هستند که در هنگام نصب به هم چفت و قفل می شوند که در اصطلاح به آنها کلیک می گویند، کلیک ها خود دارای انواع مختلفی هستند و شرکتهایی در سطح دنیا وجود دارند که کار و فعالیتشان به طور تخصصی طراحی و ساخت کلیک می باشد.

منبع : دکوراسیون چوبینه