آدرس جدید دفتر مرکزی شرکت چوبینه :

تهران . میدان اول شهران . شهران جنوبی . نبش خیابان قدس . پلاک ۲ (ساختمان افرا) . طبقه سوم . واحد ۲۹

۰۲۱۴۴۳۵۶۲۷۳

۰۲۱۴۴۳۵۶۳۳۴