ساعات کار جدید چوبینه از اول آبان ماه ۱۳۹۵

شنبه تا چهارشنبه : ۹ صبح الی ۱۷

پنجشنبه ها : ۹ صبح الی ۱۵