کاغذ دیواری اترنیتی که جز کاغذ دیواری های بسیار زیبا و ارزان قیمت می باشد، به لیست محصولات چوبینه افزوده گردید.