قیمت لمینت پارکلام در بازار (با احتساب فوم و نصب) به طور میانگین بین ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان می باشد.

دکوراسیون چوبینه به علت استقبال مشتریان از این برند با کیفیت، قیمت آن را به ۳۹ هزار تومان کاهش داده است.

لازم به ذکر است این قیمت تا زمانی اعتبار دارد که در لیست قیمت مندرج در سایت، تغییری نکند.